Sitzung
BSp/011/2022
Gremium
Betriebsausschuss Sportpark Leverkusen
Raum
Rathaus, Friedrich-Ebert-Platz 1, 51373 Leverkusen, 5. OG, Ratssaal
Datum
17.11.2022
Zeit
17:00-17:25 Uhr

Öffentlicher Teil: Beginn 17:00 Uhr

Ö 1 
Ö 2 
Ö 3 2021/1065
Ö 4 2022/1786
Ö 5 2022/1810
Ö  
Ö  

Nicht öffentlicher Teil: Beginn 17:22 Uhr

N 1 
N 2 
N 3 
N  
N